• Peces de plàstic
  • Assecador de mans

Injecter és fabricant de peces de plàstic mitjançant diferents tècniques d’injecció, destinades a diferents aplicacions industrials, com és la construcció de mobiliari, aires condicionats, maquinària... Forma part d’un grup d’empreses que li permet donar suport en la mecànica i l’enginyeria del procés a través de Solsomot o bé en el muntatge i la manipulació de la peça a través d’Injecter Business.

Comercialització d’assecadors de mans a través de la marca ffuuss, dissenyats i construïts amb tecnologia innovadora i pels quals ofereixen agilitat en la producció de les comandes i múltiples possibilitats de personalització.

Activitats

  • 2229 - Fabricació d'altres productes de matèries plàstiques

Altres empreses relacionades

No s'han trobat empreses semblants a INJECTER SA