Escola d'ensenyament secundari Arrels II

Nom comercial: Escola Arrels – Formació Professional

Avinguda Cardenal Tarancon, num. 49, 25280 SOLSONA
  • Formació

Escola Arrels ofereix serveis educatius de formació professional en temes relacionats amb activitats comercials, manteniment electromecànic, informàtica, activitats físicoesportives, administració i finances. Entre aquests serveis també proposen la realització de projectes conjunts Escola-Empresa o la realització de pràctiques en centres de treball per l’alumnat de formació professional.

Altres empreses relacionades

Kàtia Prat

Marca comercial: Kàtia Prat | fotògrafa i creativa
  • Producte ecològic i sense al·lèrgens
  • Aula de cuina
  • Formació