Escola d'ensenyament secundari Arrels II

Nom comercial: Escola Arrels – Formació Professional

Avinguda Cardenal Tarancon, num. 49, 25280 SOLSONA
  • Formació

Escola Arrels ofereix serveis educatius de formació professional en temes relacionats amb activitats comercials, manteniment electromecànic, informàtica, activitats físicoesportives, administració i finances. Entre aquests serveis també proposen la realització de projectes conjunts Escola-Empresa o la realització de pràctiques en centres de treball per l’alumnat de formació professional.

Altres empreses relacionades

Laia Cases

Marca comercial: Innovació Educativa
  • Formació competències personals
  • Formació
  • Conferències

Aida Majoral

Marca comercial: Petits Fotografia
  • Fotografia
  • Branding Personal
  • Formació