DANIEL FLORES ROBLES

Nom comercial: Jardins Flores

c/Hospital, 4, 8261 CARDONA
  • Jardineria
  • Construcció
  • Venta de flors i plantes

Jardins Flores ofereix un servei jardineria integral. Aquest inclou construcció i manteniment de zones enjardinades de tot tipus, manteniment de parcs, jardins i zones verdes, esporga i retall de tot tipus, gespes (col·locació de tepes artificials o llavor, recuperació, manteniment) i regs per goteig i aspersió. Aquests serveis són ajustables segons les necessitats del client i disposen d’un preu assequible.

Jardins Flores ofereix un servei de construcció i obres de paleta fins a 60.000€. Es un servei que permet realitzar reformes a petita escala, com arranjaments de pisos, parets, terres, pladur,… Aquests serveis són ajustables segons les necessitats del client i disposen d’un preu assequible.

Jardins Flores ofereix venta de flors i plantes de tot tipus, així com els complements de jardineria que es puguin necessitar. En cas que no tinguin un producte, tenen la capacitat de buscar-lo. També ofereixen assessorament sobre malalties, plagues i tractament per a plantes.

Activitats

  • 8129 - Activitats de neteja ncaa

Altres empreses relacionades

EXCAVACIONS COTS CODINA SL

Marca comercial: CONSTRUCTORA COTS CODINA
  • Construcció
  • Subcontractació construcció

JORDI ESTANY BRINGUES

Marca comercial: CONSTRUCCIONS BERNOI
  • Construcció