AMILLS I FERNANDEZ SL

Nom comercial: AMFER - CORREDORIA D'ASSEGURANCES

Av. Del Pont, 3 25280 , 25280 SOLSONA
  • Assegurances

Amfer ofereix la contractació d’assegurances de tot tipus, per a vehicles, patrimonials, de crèdit, de responsabilitat civil, per a comerços, accidents, transports,... Treballa tant per particulars, com per empreses, comerços i altres entitats, com comunitats, entitats i associacions. Amfer ofereix una atenció adaptada i personalitzada a les necessitats del client.

Activitats

  • 6920 - Activitats de comptabilitat, tenidoria de llibres, auditoria i assessoria fiscal

Altres empreses relacionades

ASSEGURANCES CLARET I FILLS SLU

Marca comercial: ASSEGURANCES CLARET
  • Assegurances
  • Gestoria
  • Gestoria
  • Assegurances
  • Assessorament professional