• Serveis i productes per l'agricultura

Agrícola Rigasol ofereix una sèrie de productes i serveis per satisfer les demandes dels agricultors. Realitza la recollida i emmagatzematge de matèries primes dels cereals, lleguminoses i oleaginoses, que serviran posteriorment per a les fabriques de pinsos, farineres, o plantes de biodièsel. Serveix com a plataforma per a la venda de subministres relacionats amb el camp o el sector agrícola, com llavors, adobs, fitosanitaris, i material agropecuari. Per últim, també ofereix serveis diversos pel camp, com serveis de tractaments a tercers, quaderns d’explotació del sector agrari o assessorament i seguiment de camp.

Activitats

  • 4721 - Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats

Altres empreses relacionades

SERVEIS I PRODUCTES AGRARIS SETO S.L

Marca comercial: CEREALS SETÓ
  • Serveis i productes per l'agricultura